PetterSteel Oy

PetterSteel-Asennus

Edistyksellinen rakennuspellitysten hallintamallimme tekee rakennuspellityksestä kokonaisvaltaisen palvelun aina suunnittelusta oikea-aikaiseen toteutukseen. Tämä vähentää työnjohdon taakkaa, parantaa kokonaisuuden hallintaa ja johtaa kustannussäästöihin. Toimintamallimme perustuu vankkaan kokemukseen suomalaisesta rakentamisesta ja työmaaprojektien hallinnasta.

Näin toimimme

 

Asennuspalvelun kehittäminen on ollut jo pitkään yrityksemme toiminnan keskiössä ja prosessia tullaan kehittämään jatkuvasti. Asennuspalvelua olemme pyrkineet kehittämään siihen suuntaan, että työmaiden virtaustehokkuus nousee ja pellityksistä tulee entistä hallitumpi kokonaisuus. Jo yli kymmenen vuotta alalla toimineena tiedämme, mitkä asiat teettävät ongelmia ja kipukohtia pellityskokonaisuuden hahmottamisessa ja sen tuloksellisesti loppuun saattamisessa. Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa perinteikästä alaa mullistavia käytänteitä, joiden avulla pellityksistä muodostuu teille entistä hallitumpi ja hiotumpi kokonaisuus.

 

Kuinka pellitysprojekti etenee PetterSteel-asennuksessa?

 

Asennusten hallinta on kaiken keskiössä. Olemme luoneet tukun erilaisia käytänteitä ja työkaluja, joiden avulla asennusten hallintaa pystytään työmailla parantamaan ja tätä kautta pellitysprojektista muodostuu entistä tarkempi ja hallitumpi kokonaisuus. PetterSteel-asennuksen kivijalkoja ovat seuraavat osakokonaisuudet:

Aloituspalaverikäytäntö pellitysprojektin osalta

Aloituspalaveri käydään aina ennen varsinaisen pellitysprojektin aloittamista.

Aloituspalaveriin kutsutaan työmaiden yhteyshenkilöt, työnjohto ja PetterSteelin työnjohto. Aloituspalaverissa tärkeimpänä asiana korostuu se, mitä tehdään ja milloin. Oikeanlaisella aikataulutuksella vältytään kiireeltä ja kokonaisuus pysyy paremmin hallinnassa. Aloituspalaverin aikana käydään myös tarkasti läpi, millaisia erityispiirteitä tai poikkeamia tavallisesta kullakin työmaalla esiintyy. Lisäksi aloituspalaverissa käydään läpi käytettävät materiaalit ja kerromme asiakkaalle, kuinka PetterSteel-asennuksen toimintamalli rakentuu. Tärkeänä osana aloituspalaveria on myös tarjouksen ja sopimuksen läpikäyminen yhdessä, jotta osapuolille muodostuu tarkka käsitys siitä, mitä pellitysprojektiin on sovittu. PetterSteel-asennus on suunniteltu siten, että sen avulla voidaan lisätä työmaan virtaustehokkuutta. Tästä syystä yhtenä aloituspalaverin osa-alueena on myös työmaan virtaustehokkuuden varmistaminen, johon kuuluvat esimerkiksi urakkarajoista huolehtiminen ja mestojen valmistelu.

”Meidän näkökulmasta työmailla tärkeintä on se, että kaikessa tekemisessä pyritään yhteistyöhön”

Me PetterSteelillä pyrimme työmailla aina yhteistyöhön ja meidän näkökulmasta vain täten voimme varmistaa molempien onnistumisen. Ilman sujuvaa yhteistyötä ja jatkuvaa kommunikointia työmaan onnistunut läpivieminen on erittäin haasteellista. Peltiseppämme yhdessä työnjohtomme kanssa pyrkii informoimaan asiakasta jatkuvasti työvaiheiden edistymisestä.

Tarkastuslista eri pellityskokonaisuuksista

Tarkastuslistan tärkein ominaisuus on varmistaa, mitkä asiat tulee olla valmiina ennen kuin pellittämisen onnistuminen mahdollisimman jouhevasti on mahdollista. Tarkastuslista on yleinen lista, jossa kerrotaan, mitkä työvaiheet tulee olla tehtynä esimerkiksi ikkunoiden sujuvan pellityksen varmistamiseksi. Tarkastuslistaan voidaan lisätä myös seloste asiakkaalta siitä, miten esimerkiksi ikkuna on asennettu. Tällöin peltiseppämme voi ennalta suunnitella työtään niin, että pellitys sujuu ongelmitta.

Mestan vastaanotto

Mestan vastaanotto tarkoittaa sitä, että peltiseppämme ottaa pellitettävän mestan vastaan työmaan yhteyshenkilöltä ja aloittaa pellittämisen, mikäli mesta on sovitunlainen. Mestan vastaanotto tehdään yksityiskohtaisesti esimerkiksi jokaisesta parvekkeesta tai ikkunasta. Jotta pellitys sujuisi jouhevasti, pellitettävä mesta tulee olla sellainen, että pellitys on mahdollista tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja jouhevasti.

PetterNet -tilausjärjestelmä

Olemme kehittäneet omaan ja asiakkaittemme käyttöön peltitilausjärjestelmän, joka tukee myös hyvin vahvasti asennuspalveluamme sekä sisäisesti että ulkoisesti. PetterNet-järjestelmään voidaan luoda jokaisesta pellitysosa-alueesta moduuli, jonka alle kaikki tiettyyn osa-alueeseen tehtävä työ merkataan. Moduuleille merkataan tilatut peltilistat ja asennetut peltilistat. PetterNet luo asennetuiksi merkatuista peltilistoista ja -kokonaisuuksista automaattisesti laskutusaineiston. Tätä kautta pyrimme läpinäkyvyyteen ja oikeellisuuteen niin työssämme kuin laskutuksessakin. Asiakkaamme voivat myös käyttää PetterNetiä projektinhallinnan työkaluna ja tehdä työtilauksille myös erillisiä peltilistatilauksia.

Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta

Tärkein voimavara yrityksemme toiminnassa ja jatkuvassa kehityksessä ovat olleet ammattitaitoiset peltiseppämme. Ammattitaitoinen ja koko ajan kehittyvä henkilöstö on meille kaiken tekemisen peruspilari. Edellä mainitut kokonaisuudet on luotu pitkälti myös oman henkilöstömme käyttöön ja helpottaaksemme heidän jokapäivästä työtä erilaisissa asennuskohteissa. Tämä näkyy asiakkaille pellityskokonaisuuden helppoutena.

 

› Tutustu referensseihin

  Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

  Vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä!

  Soita 010 235 0290 tai lähetä viesti alta

  Asiakkaamme kertovat

  Toimitusajat ovat olleet ihan käsittämättömän nopeita.

  Tomi Norrby
  Lohjan Teollisuuskatot Oy

  › Lisää

  Suosittelen lämpimästi – PetterSteeliltä saa mitä tilaa!

  Thomas Åkermarck
  Lehto Group

  › Lisää
  Asiakaspalvelu
  010 235 0290